Óvodánkról

 

Óvodánk csodálatos természeti környezetben, az úgynevezett magas parton helyezkedik el. Központi fekvésének köszönhetően az óvoda mellett található a helyi általános iskola, a községi könyvtár, a kultúrház, a rendezvénypark.

               Az óvoda épülete az 1980-as években előre gyártott elemekből készült. Azóta több funkciót is betöltött, volt már vendéglő nagyüzemi konyha. Ezek nyomai a mai napig fellelhetők az épületen belül.

Nagy változás következett be életünkben 2015-ben. A Pro-Mot Hungária Zrt. jóvoltából óvodánk új óvodarésszel, immáron 3 csoportossá bővült, s egyben új nevet is kapott. Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda.  A tágas gyermeköltöző, a napfényes csoportszobák, a fejlesztő szoba, a felnőtt öltöző, az elkülönítő, a tornaszer raktár, a mosókonyha az árnyékolóval ellátott terasz nemcsak a gyerekek mindennapjait teszik komfortossá, hanem az itt dolgozók munkakörülményeit is javítják.

A régi és az új épület falai is szigetelést kaptak, így energetikai szempontból is gazdaságosabban tudjuk működtetni óvodánkat.

Az autóval érkező családok részére parkolóhelyek kerültek kialakításra.

Udvarunkon rögzített és mobil játszóeszközök, homokozók, hinták, közlekedési pálya segítik a gyermekek mozgásfejlődését és közlekedési ismereteik gyarapodását.

Pedagógiai programunk az egészséges életmód kialakítására törekszik.

Az Óvoda sajátos adottságai miatt választottuk a helyi nevelési programnak az EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉST, melyet több tényező is meghatároz: 

-  szülők elvárásai.

- az egészségkultúra korai gyermekkorban történő megalapozásának szükségessége.

 Családias hangulatú, közvetlen, szeretetteljes légkör kialakítására törekszünk.

 

Pedagógiai alapelveinknek megfelelően azon fáradozunk, hogy minden hozzánk járó gyermeknek derűs, nyugodt, és biztonságot nyújtó légkört biztosítsunk és hogy a gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze. A szülői ház nevelését – folyamatos, naprakész kapcsolatot tartva – igyekszünk kiegészíteni.

Óvónőink jól képzettek, nyitottak a módszertani, pedagógiai újdonságokra.

Intézményünkben folyó nevelő, fejlesztő munka a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodik, ez tükröződik napi- és heti rendünkben, a felkínált tevékenységi formákban, a gyermekek felé közvetített ismeretekben és műveltségtartalmakban.